Μέσα στο 2018 πρέπει να πληρωθούν πιστωτικά ανοίγματα και «κόκκινα» δάνεια ύψους 26 δισ. ευρώ!

Μέσα στο 2018 πρέπει να πληρωθούν πιστωτικά ανοίγματα και «κόκκινα» δάνεια ύψους 26 δισ. ευρώ!


-Πάνω από 629 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρώπη

Τα «κόκκινα» δάνεια δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs στην τραπεζική ορολογία), σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου DBRS σε 59 τράπεζες από σύνολο 132 τραπεζών, φτάνει στα 629 δισ. ευρώ. Και το… απόθεμα αυτό θα πρέπει να μειωθεί κατά 54%, κάτι για το οποίο θα απαιτηθούν περίπου 4 χρόνια, με τις ελληνικές τράπεζες να χρειάζονται 10 χρόνια, τις κυπριακές 7, τις ιταλικές 5, τις πορτογαλικές 4, τις δε τράπεζες της Ιρλανδίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Σλοβενίας να χρειάζονται από 2 έως 3 χρόνια. Στο δείγμα συμμετείχαν και δύο γαλλικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τον εν λόγω οίκο αξιολόγησης, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν τα προβληματικά δάνεια κατά 90% προκειμένου να περιορίσουν τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 5% του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα (NPEs) ήταν 94,4 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 27,6 δισ. ευρώ αφορούσαν στεγαστική πίστη, τα 11,5 δισ. ευρώ καταναλωτική πίστη και τα υπόλοιπα 55,2 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια.

Ως προς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΝPLs), στο τέλος Δεκεμβρίου ήταν 65,1 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 20,6 δισ. ευρώ ήταν στεγαστικά, τα 8,9 δισ. ευρώ καταναλωτικά και τα 35,6 δισ. ευρώ επιχειρηματικά.

Πέραν αυτών, οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεσμευθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ότι φέτος θα μειώσουν τα NPEs κατά 12,9 δισ. ευρώ και τα ΝPLs κατά 13,1 δισ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, μέσα στο 2018 πρέπει να μειωθούν τα πιστωτικά ανοίγματα και τα «κόκκινα» δάνεια κατά 26 δισ. ευρώ! Κάτι που αν επιτευ­χθεί θα πρόκειται για μεγάλο θαύμα.


Σχολιάστε εδώ