Αναξιοποίητος θεσμός

Αναξιοποίητος θεσμός

Σήμερα σας μεταφέρουμε την άποψη ενός αναγνώστη μας, με την οποία συμφωνούμε απόλυτα. Ρωτάει ο Στέλιος Σ. από τη Νάξο: «Γιατί το Κτηματολόγιο δεν αξιοποιεί έναν από τους πιο επιτυχείς και αποτελεσματικούς θεσμούς της Πολιτείας; Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 1.000 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, εκ των οποίων πολλά βρίσκονται σε απομακρυσμένα χωριά, νησιά και μικρές περιφερειακές ενότητες. Στελεχωμένα από καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, εκδίδουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εκ μέρους του Δημοσίου, της εφορίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ., χωρίς να απαιτούνται άλλες υπογραφές, με αποτέλεσμα την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τα ΚΕΠ για (ορισμένες) συναλλαγές με το Κτηματολόγιο;».


Σχολιάστε εδώ