Ένας στους πέντε… προΐσταται

Ένας στους πέντε… προΐσταται

Όταν έκλεινε η στήλη μάθαμε πως έγιναν «αυτόματες» τοποθετήσεις σχεδόν… 70 προϊσταμένων στο Κτηματολόγιο (χωρίς προκήρυξη). Κάποιοι λένε πως το Κτηματολόγιο συνεχίζει να θεωρείται φέουδο, αφού δεν τηρήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε όλο τον δημόσιο τομέα (υπηρεσιακά συμβούλια, προκήρυξη, συνεντεύξεις, μόρια κ.λπ.), αυξήθηκαν κατά 15% οι θέσεις ευθύνης, ενώ παρέμειναν οι επτά διευθυντές, οι οποίοι έχουν να αξιολογηθούν από το… 2010. Ο αντίλογος είναι πως ένας νέος φορέας, με τόσες υποχρεώσεις και απαιτήσεις, δεν μπορεί να περιμένει τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ευθύνης του Δημοσίου, γιατί τότε θα ξεκινούσε να λειτουργεί το…2019. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, λέμε εμείς…


Σχολιάστε εδώ