Παίζουν το παιχνίδι των μειονοτικών στη Θράκη

Παίζουν το παιχνίδι των μειονοτικών στη Θράκη

Ποιοι συνεχίζουν να επιμένουν για την ικανοποίηση της απαίτησης των ακραίων κύκλων στη Θράκη για ίδρυση νέων μειονοτικών γυμνασίων; Κάποιοι επιχειρούν να πείσουν τη μειονότητα ότι η εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων εξαρτάται από την ίδρυση και νέων μειονοτικών σχολείων, που αποτελούν την πιο ακραία μορφή οπισθοδρόμησης που καταδικάζει τα παιδιά αυτά σε γκετοποίηση.

Είναι εντελώς διαφορετικό να διδάσκονται τη μητρική γλώσσα τους και άλλο να διαιωνίζεται το καθεστώς των μειονοτικών σχολείων, που αποκλείει τα παιδιά από την ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει ως συνέπεια τον μελλοντικό αποκλεισμό τους από την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία αλλά και σε θέσεις του Δημοσίου…

Σπαταλήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια σε άτολμα και προβληματικά προγράμματα (όπως αυτά του «Προγράμματος εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων», των κυρίων Φραγκιουδάκη και Δραγώνα), αντί να έχει δρομολογηθεί μία γενναία πρωτοβουλία για διδασκαλία και της τουρκικής ως ξένης γλώσσας, ίσως και ορισμένων μαθημάτων στην τουρκική σε κάποια από τα δημόσια σχολεία. Ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά ο μηχανισμός της μειονοτικής εκπαίδευσης, που αποτελεί εργαλείο ελέγχου της μειονότητας από τους τουρκικούς κρατικούς θεσμούς…

exofrenikos@hotmail.com


Σχολιάστε εδώ