Στέφανον εξ ακανθών (Χορωδία Δήμου Κερκυραίων)

Στέφανον εξ ακανθών (Χορωδία Δήμου Κερκυραίων)

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
ο των αγγέλων βασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται,
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο,
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.

Σήμερα κρεμιέται πάνω σε ξύλο,
αυτός που κρέμασε τη γη στα ύδατα^1.
Στεφάνι από αγκάθια του βάζουν γύρω από το κεφάλι,
σε αυτόν που είναι βασιλιάς των αγγέλων.
Τον ντύνουν με ψεύτικη πορφύρα,
αυτόν που ντύνει τον ουρανό με σύννεφα.
Καταδέχτηκε χαστούκισμα,
αυτός που στον Ιορδάνη ελευθέρωσε τον Αδάμ.
Με καρφιά καρφώθηκε, ο γαμπρός της Εκκλησίας.
Με λόγχη τρυπήθηκε, ο γιος της Παρθένου.
Προσκυνούμε τα Πάθη σου, Χριστέ.
Δείξε μας και την ένδοξή σου Ανάσταση.

Σχολιάστε εδώ