Νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων με διετή περίοδο

Νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων με διετή περίοδο

Προχωρήσαμε με τους εργοδότες στα Ξενοδοχεία στην υπογραφή της Νέας Κλαδικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων με 2ετή περίοδο ισχύος από 01.01.2018 έως 31.12.2019.
Οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:
από την 01-01-2018 κατά ποσοστό 1,5 % και διαμορφώνονται ως εξής:

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 851,06 ευρώ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 833,11 ευρώ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 816,62 ευρώ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 780,40 ευρώ
• για τους σερβιτόρους σε 64,72 ευρώ
• για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 56,44 ευρώ


από την 01-01-2019 κατά ποσοστό 1,5% και διαμορφώνονται ως εξής:
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 863,83 ευρώ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 845,61 ευρώ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 828,87 ευρώ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 792,08 ευρώ
• για τους σερβιτόρους σε 65,70 ευρώ
• για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 57,29 ευρώ.


Επιπλέον ενσωματώσαμε στην Κλασική Σύμβαση την ειδικότητα των τεχνιτών Ζαχαροπλαστών (στην Α΄
κατηγορία) και των Βοηθών Τεχνιτών Ζαχαροπλαστών (στην Γ΄ Κατηγορία) που απασχολούνται στα
εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής των Ξενοδοχείων, διότι δεν καλύπτονται από την Κλαδική Σύμβαση
Ζαχαρωδών.

Διασφαλίσαμε ότι δεν μπορούν να θιγούν οι αποδοχές όλων όσων διατηρούσαν τους
προβλεπόμενους μισθούς και τριετίες αυτής της ΣΣΕ, ενώ όσοι είχαν τροποποιήσει ως τις 31.12.2017 τις
ατομικές τους συμβάσεις και οι μισθοί τους εκκινούσαν ακόμη και από το επίπεδο του ανειδίκευτου
εργάτη θα επωφεληθούν πλήρως από τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα της ΣΣΕ
Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Καταργήσαμε δυσλειτουργική διάταξη από το 2013 που έδινε τη δυνατότητα στους εργοδότες για 2ωρη
υπερεργασία πέραν του 8ωρου και κυρίως ρυθμίσαμε την υποχρέωση αμοιβής και απασχόλησης όλων
των εποχικά εργαζόμενων συναδέλφων που απασχολούνται σε ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης, με
ανάλογη ωφέλεια για την κοινωνική ασφάλιση αφού οι εργοδότες που θα επικαλεστούν την Κλαδική
Σύμβαση και θα αναγγείλουν απασχόληση σε ημέρα ρεπό, είναι αυτονόητο ότι θα οφείλουν αμοιβή και
ασφάλιση στους συναδέλφους μας.


Σχολιάστε εδώ