Κι άλλο χρυσό μετάλλιο πήρε η Ελλάδα!

Κι άλλο χρυσό μετάλλιο πήρε η Ελλάδα!

Πρώτη σε μείωση μισθών το 2017

Το πόσο καλά πάμε, με τη θηλιά στον λαιμό των εργαζομένων να έχει ξεσφίξει πλέον, όπως επαίρεται η κυβέρνηση, καταγράφουν τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου. Το 2017 οι εργαζόμενοι σε εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κέρδισαν λιγότερα από το 2010. Και η Ελλάδα είχε την πρωτιά, με τις απώλειες να φτάνουν στο 19,1%!

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε μια νέα έκθεση, με τίτλο «Συγκριτική Αξιολόγηση της Εργασίας στην Ευρώπη – 2018». Οι εννέα χώρες της ΕΕ όπου οι εργαζόμενοι το 2017 έχασαν σε σύγκριση με το 2010 είναι:
= Ελλάδα 19,1%, Κύπρος 10,2%, Πορτογαλία 8,3%, Κροατία 7,9%, Ισπανία 4,4%, Ιταλία 4,3%, Ηνωμένο Βασίλειο 2,4%, Βέλγιο 1,1% και Φινλανδία 1%.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σε έξι από τις παραπάνω χώρες –Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα και Φινλανδία– το 2017 κέρδισαν λιγότερα απ’ ό,τι το 2016.
Να σημειώσουμε ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat οι έλληνες και οι ρουμάνοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας. Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας για τους εργαζομένους άνω των 18 ετών. Η Ρουμανία είναι στην πρώτη θέση με ποσοστό 18,9% και η Ελλάδα στη δεύτερη με 14,1%.

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης που δεν είναι επιλογή των εργαζομένων. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις της μερικής απασχόλησης από το 2008 παρουσιάζονται στην Αυστρία, στην Ελλάδα και στο Βέλγιο.


Σχολιάστε εδώ