Αποκάλυψη Νο2: Ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων που ήδη κατέχουν

Αποκάλυψη Νο2: Ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων που ήδη κατέχουν

Την προηγούμενη Κυριακή αποκαλύψαμε τη σκανδαλώδη απαίτηση πολλών μελετητικών γραφείων (με την ανοχή του Κτηματολογίου) προκειμένου οι πολίτες να προσκομίζουν ξεχωριστό πιστοποιητικό μεταγραφής από τα υποθηκοφυλακεία, παρότι η μεταγραφή καταχωρείται στην τελευταία σελίδα του συμβολαίου.

Σήμερα συνεχίζουμε με μία ακόμα αποκάλυψη. Όταν έχουν περαστεί λανθασμένα στοιχεία στο Κτηματολόγιο (όχι πάντα με ευθύνη του πολίτη) που αφορούν, π.χ., το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης ή το είδος δικαιώματος ή κτήσης του πολίτη (π.χ. επικαρπία, γονική παροχή κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τα διορθώσει με τη λεγόμενη διαδικασία του «προδήλου σφάλματος», η οποία είναι (ή… πρέπει να είναι) δωρεάν.

Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα; Ορισμένα υποθηκοφυλακεία, προκειμένου να προβούν σε αυτές τις διορθώσεις, δέχονται α­ντίγραφα συμβολαίων, περιλήψεων και μερίδας, μόνο επικυρωμένα από το… υποθηκοφυλακείο (δηλαδή τους ίδιους), παρότι οι πολίτες τα έχουν προσκομίσει όλα κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης και βρίσκονται αρχειοθετημένα εντός του ιδίου υποθηκοφυλακείου.

Tο Κτηματολόγιο είχε εκδώσει οδηγία που μιλούσε για απλές φωτοτυπίες, αλλά αγνοήθηκε και οι χρεώσεις για τα επικυρωμένα (και αχρείαστα) αντίγραφα φτάνουν έως και τα 200 ευρώ ανά πολίτη.

Όπως τα συναρμόδια υπουργεία συνεργάστηκαν πέρυσι για την ίδρυση του κρατικού φορέα Κτηματολογίου, έτσι και τώρα οφείλουν να πάρουν θέση και να αποδώσουν ευθύνες για τις αδικαιολόγητες χρεώσεις στους πολίτες.


Σχολιάστε εδώ