Προσλήψεις…

Προσλήψεις…

Δέκα προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοιχτά, μέχρι την εξάντληση του αριθμού των προσλήψεων ανέργων, στα οποία μπορούν να μπουν οι εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για προγράμματα που αφορούν τουλάχιστον 112.000 θέσεις εργασίας.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!