Αποκάλυψη: Ζητούν αχρείαστα πιστοποιητικά από χιλιάδες πολίτες

Αποκάλυψη: Ζητούν αχρείαστα πιστοποιητικά από χιλιάδες πολίτες

-Επιβάλλεται απόδοση ευθυνών και επιστροφή χρημάτων

Σε αρκετές υπό κτηματογράφηση περιοχές σε όλη την Ελλάδα οι ιδιωτικές εταιρείες, τις οποίες επιβλέπει ο φορέας του Κτηματολογίου, ζητούν από τους πολίτες να προσκομίσουν από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής, το οποίο κοστίζει πάνω από 10 ευρώ. Όμως σε όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας το πιστοποιητικό μεταγραφής καταχωρείται στην τελευταία σελίδα του συμβολαίου, όπου αναγράφονται ο τόμος, η σελίδα και άλλα στοιχεία.

Το Κτηματολόγιο επίσημα δηλώνει ότι κατά την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, όταν προσκομίζονται αντίγραφα τα οποία περιλαμβάνουν σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου υποθηκοφύλακα, στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία μεταγραφής των πράξεων αυτών, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού μεταγραφής.

Ορισμένα μελετητικά γραφεία όμως μαθαίνουμε ότι δεν αποδέχο­νται τη συγκεκριμένη οδηγία και ζητούν από τους πολίτες να προσκομίσουν ξεχωριστό πιστοποιητικό μεταγραφής.

Το θέμα μπορεί να φαίνεται μικρό, όταν όμως αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και δικαιώματα τότε λαμβάνει τις διαστάσεις εκατομμυρίων ευρώ, εις βάρος φυσικά των πολιτών.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, διά του Κτηματολογίου, οφείλει άμεσα να εκδώσει ανακοίνωση Τύπου που να ξεκαθαρίζει την κατάσταση αλλά και να ερευνήσει (και μάλιστα αναδρομικά) ποια μελετητικά γραφεία ανάγκασαν αναιτιολόγητα τους πολίτες να πληρώσουν 10 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ όσοι κτηματογράφησαν τα ακίνητά τους ως τώρα θα πρέπει να λάβουν πίσω τα χρήματά τους.


Σχολιάστε εδώ