ΠΑΚΟΕ: “15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ” ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ

ΠΑΚΟΕ: “15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ” ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2015 – 2017

Τριάντα οκτώ χρόνια συνεχείς αγώνες και προσπάθειες, τριάντα οκτώ χρόνια ερευνών και μελετών από το ΠΑΚΟΕ, είναι τριάντα οκτώ χρόνια αδιάψευστων στοιχείων για τις νοθείες, γη ρύπανση – μόλυνση και την επικινδυνότητα των τροφίμων και του τρόπου ζωής μας.

Το Τμήμα Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έχει λάβει πάρα πολλές καταγγελίες μέσα στη διετία 2015-2017. Έχει αξιολογήσει το περιεχόμενό τους και έχει πραγματοποιήσει δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις

και έρευνες για ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά στα πιστοποιημένα εργαστήρια του. Έχει προβεί μάλιστα και στις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να υπερασπιστεί την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σε διάφορα δείγματα που πάρθηκαν από σημεία πώλησης το 65% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι δε ετικέτες στα προϊόντα σε πολλά σημεία πώλησης κατά 25% ανύπαρκτες, 30% ελλιπείς και 20% αλλοιωμένες.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε ποσοστό 38% των δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια ενώ το 42% από αυτά είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 40% των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη Φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια η οποία παρότι είναι cobi (φυτικά λιπαρά) πωλείται σαν τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα.

3. Στα αλλαντικά σε ποσοστό 42% των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά, βρέθηκε υψηλότερη 80% του φυσιολογικού ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέχουν οι συσκευασίες, που αναγράφουν για διαφημιστικούς – marketing λόγους την φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών με άρωμα από φρούτο και φλούδες εσπεριδοειδών ιδίως.

5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού σε ποσοστό 45% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά 40% από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης στην αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως φαρμακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπα και δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά.

6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσης τους. Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που αναγράφονται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται ελλιπείς λόγω του ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως ελάχιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. Η διακίνηση δε και η διάθεση των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, γίνεται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες με ξεσκέπαστα φορτηγά κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω από 38ο βαθμούς Κελσίου όταν το όριο είναι 18ο βαθμοί Κελσίου. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικροβιακό φορτίο από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους που βρέθηκαν στα εμφιαλωμένα νερά το οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη δημόσια υγεία στο 25% των δειγμάτων (όριο μηδέν).

7. Στα λαχανικά από εδαφολογικές έρευνες διαπιστώθηκε η ύπαρξη φορτίου φυτοφαρμάκων και νιτρικών στο καλλιεργούμενο έδαφος και στις ρίζες τους, καθώς και μικροβιακά φορτία υψηλά.

8. Στο ψωμί βρέθηκαν 12 απαγορευμένα βελτιωτικά και προσθετικά στο 25% των δειγμάτων.

9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό 60% των δειγμάτων. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι απερίγραπτη και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι: α) αναφέρονται ως ελαιόλαδα λάδια από τον πυρήνα του σπόρου της ελιάς, β) λάδια πολυκαιρισμένα με άσχημες οσμές αναμειγνύονται με λάδια νέας σοδιάς και κυκλοφορούν στην αγορά σαν ελαιόλαδα επίσης, γ) παρατηρήθηκε η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε ποσοστό 18% των δειγμάτων.


 

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει την Πολιτεία

1. Συστηματική και συνεχή ενημέρωση του λαού και ιδιαίτερα των παραγωγικών τάξεων για τα προβλήματα ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών και στα τρόφιμα.

2. Να λειτουργήσει επιτέλους ο ΕΦΕΤ ουσιαστικά και να γίνει ένας πραγματικά ενιαίος φορέας ελέγχου με αρμοδιότητες συντονισμού με εξειδικευμένο επαρκές προσωπικό, είναι δε πολύ θετικό το γεγονός ότι εντάχθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων ανθρώπων στον τομέα δειγματοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των τροφίμων.

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει στους καταναλωτές

1. Να μελετούν πολύ προσεκτικά τις συμβάσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών από τράπεζες και ιδιώτες καθώς και τις ετικέτες με τη σύνθεση των προϊόντων και τις ημερομηνίες λήξεως.

2. Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και στο Κέντρο Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ (τηλ. 210-8100804)

3. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα προσφερόμενα τεχνητά τυποποιημένα προϊόντα και τρόφιμα (π.χ. κρέατα, κρέμες, γιαούρτια με άρωμα

φρούτων, ποικιλόχρωμες σαλάτες, διάφορα παιδικά κατασκευάσματα, συσκευές και εξοπλισμούς).

4. Να αποφεύγουν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

5. Να αντισταθούν στον προβαλλόμενο υπερκαταναλωτισμό μέσα από τα ΜΜΕ.

6. Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων.

7. Να αυτενεργούν και να ασχολούνται οι ίδιοι προσωπικά με το φαγητό τους ακολουθώντας παραδοσιακές συνταγές και να μην υποκύπτουν στον πειρασμό του έτοιμου και τυποποιημένου.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ αναγγέλει για το 2018

1. Την δημιουργία επιτροπών ελέγχου αγοράς.

2. Τον εργαστηριακό έλεγχο στα πιστοποιημένα εργαστήρια του για τα εμφιαλωμένα νερά, αρτοσκευάσματα και κρέατα.

3. Την οργάνωση εθελοντικών ομάδων ελέγχου τροφίμων (λαϊκές, super market κ.λ.π.)


Σχολιάστε εδώ