Δ. Παπαδημούλης: Τι μέτρα θα πάρει στο μέλλον για την σταδιακή μείωση της γλυφοσάτης και την προώθηση εναλλακτικών φυτοφαρμάκων στην γεωργία;

Δ. Παπαδημούλης: Τι μέτρα θα πάρει στο μέλλον για την σταδιακή μείωση της γλυφοσάτης και την προώθηση εναλλακτικών φυτοφαρμάκων στην γεωργία;

Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, για το μείζον θέμα της χρήσης της γλυφοσάτης.

Θα δημοσιοποιήσει τα δεδομένα των επιστημονικών ερευνών που επικαλείται για τον χαρακτηρισμό της γλυφοσάτης ως ουσίας που είναι απίθανο να προκαλέσει κίνδυνο καρκινογένεσης σε ανθρώπους;

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «η παράταση της γλυφοσάτης για τα επόμενα 5 χρόνια έγινε άνευ όρων και δεν τέθηκαν όρια μείωσής της». Υπογραμμίζει ακόμη πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EFSA -επικαλούμενες αδημοσίευτες επιστημονικές έρευνες που ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες- οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την απαγόρευση της γλυφοσάτης», τονίζοντας πως «στις συγκεκριμένες μελέτες δεν έχουν πρόσβαση οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνον τα κράτη-μέλη κατόπιν αιτήματος».

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης ρωτά την Κομισιόν αν «θα δημοσιοποιήσει τα δεδομένα των επιστημονικών ερευνών που επικαλείται για τον χαρακτηρισμό της γλυφοσάτης ως ουσίας που είναι απίθανο να προκαλέσει κίνδυνο καρκινογένεσης σε ανθρώπους», καθώς και «τί μέτρα θα πάρει στο μέλλον για την σταδιακή μείωση της γλυφοσάτης και την προώθηση εναλλακτικών φυτοφαρμάκων στην γεωργία».

Σύμφωνα με τον Δημ. Παπαδημούλη «ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) έχει χαρακτηρίσει την γλυφοσάτη ως πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο ουσία και έχει εκφράσει επανειλημμένως την ανησυχία του».

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Χρήση της γλυφοσάτης

Στις 20/11/2017 στην δημόσια ακρόαση της επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα “Απαγόρευση της γλυφοσάτης και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα” εκφράστηκαν ανησυχίες από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανανέωση κυκλοφορίας του συγκεκριμένου ζιζανιοκτόνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EFSA εκτιμούν πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον χαρακτηρισμό της γλυφοσάτης ως καρκινογόνου ουσίας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) έχει χαρακτηρίσει την γλυφοσάτη ως πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο ουσία και έχει εκφράσει επανειλημμένως την ανησυχία του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EFSA -επικαλούμενες αδημοσίευτες επιστημονικές έρευνες που ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες- οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την απαγόρευση της γλυφοσάτης. Στις συγκεκριμένες μελέτες δεν έχουν πρόσβαση οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μόνον τα κράτη-μέλη κατόπιν αιτήματος. Η παράταση της γλυφοσάτης για τα επόμενα 5 χρόνια έγινε άνευ όρων και δεν τέθηκαν όρια μείωσης της.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται Επιτροπή:

1. Τι μέτρα θα πάρει στο μέλλον για την σταδιακή μείωση της γλυφοσάτης και την προώθηση εναλλακτικών φυτοφαρμάκων στην γεωργία;

2. Θα δημοσιοποιήσει τα δεδομένα των επιστημονικών ερευνών που επικαλείται για τον χαρακτηρισμό της γλυφοσάτης ως ουσίας που είναι απίθανο να προκαλέσει κίνδυνο καρκινογένεσης σε ανθρώπους;


Σχολιάστε εδώ