Σκαρφαλώσαμε δέκα θέσεις…

Σκαρφαλώσαμε δέκα θέσεις…

Βελτιώθηκε κατά δέκα θέσεις η χώρα μας το 2017, σε σχέση με την παγκόσμια κατάταξη της το 2016, σε ό,τι αφορά τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς και από την 69η πέρυσι είμαστε φέτος στην 59η θέση. Τάδε έφη η Διεθνής Διαφάνεια, η οποία υποστηρίζει πως η χώρα χρειάζεται σαφήνεια (απλοποίηση και κωδικοποίηση των νόμων) και σταθερότητα δικαίου, αντιμετώπιση οργανωτικών ελλείψεων (Κτηματολόγιο και ρυθμιστικοί χάρτες) και σύμπραξη ρυθμιστικών αρχών, ενίσχυση της ασφάλειας, του κράτους δικαίου και μείωση των δικαστικών διαφορών. Οι δε επενδύσεις «μπορούν να έρθουν, έστω και με υψηλή φορολογία, αρκεί να υπάρχει διαφάνεια και κράτος δικαίου». Και εις ανώτερα…


Σχολιάστε εδώ