Πώς ασφαλίζονται οι εικαστικοί καλλιτέχνες στον ΕΦΚΑ!

Πώς ασφαλίζονται οι εικαστικοί καλλιτέχνες στον ΕΦΚΑ!

Η ασφάλιση των εικαστικών, οι οποίοι είναι μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι προαιρετική, όπως επισημαίνεται στην κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη.

Η προαιρετικότητα της ασφάλισης των εικαστικών καλλιτεχνών κρίθηκε και εξακολουθεί να είναι αναγκαία λόγω της ιδιομορφίας της εικαστικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητα που δεν αποτελεί επάγγελμα, με μόνιμη διάθεση του καλλιτεχνικού έργου και λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική αξία και την προσφορά που συνεπάγεται η καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Η υπαγωγή των εικαστικών στην κοινωνική ασφάλιση εξακολουθεί να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 2676/1999 (Α’ 1). Κατά τη διάταξη αυτή, η οποία διατηρείται σε ισχύ, οι εικαστικοί καλλιτέχνες, μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, δεν υπάγονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΕΒΕ) για κάθε είδους καλλιτεχνική δραστηριότητα, εκτός αν οι ίδιοι το επιθυμούν.


Σχολιάστε εδώ