Συνυπολογισμός…

Συνυπολογισμός…

Στους ασφαλισμένους του ειδικού συ­νταξιοδοτικού καθεστώτος πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955 και ν.δ. 4277/1962) οι οποίοι αναγνωρίζουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία, με βάση ειδικές διατάξεις του σχετικού νόμου, είναι επιτρεπτός ο συνυπολογισμός του χρόνου αυτού για θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη.


Σχολιάστε εδώ