Επιτέλους… διενέργεια διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από το Υπουργείο Εργασίας

Επιτέλους… διενέργεια διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από το Υπουργείο Εργασίας

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στηρίζοντας την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -όπως υποστηρίζει-, προκήρυξε, μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κατ’ αποκλειστικότητα από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η προκήρυξη είναι συνολικού ύψους 3.238.880 ευρώ και θα συμβάλει, στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου του ΕΦΚΑ, στην απασχόληση τουλάχιστον 200 ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.


Σχολιάστε εδώ