Δεν θα προπληρώνουν στο εξής οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΠΥ τα γυαλιά οράσεως

Δεν θα προπληρώνουν στο εξής οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΠΥ τα γυαλιά οράσεως

Μέχρι σήμερα ο ασφαλισμένος πλήρωνε τα γυαλιά που αγόραζε και κατόπιν κατέθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για να του επιστραφούν τα 100 ευρώ που καλύπτει για την αγορά γυαλιών κάθε τέσσερα χρόνια.

Στο εξής, ο ΕΟΠΥΥ θα συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες παρόχους οπτικών ειδών και πλέον δεν θα χρειάζεται ο ασφαλισμένος να προπληρώνει τα γυαλιά του. Ήδη η διοίκηση του οργανισμού ανήρτησε πρόσκληση σύναψης σύμβασης με τους ιδιώτες παρόχους οπτικών ειδών, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν, εντός 20 ημερών από την ανάρτηση, αίτηση σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για την κατά προτεραιότητα ηλεκτρονική ημερολογιακή ταξινόμηση και διεκπεραίωση. Από τα μέσα Φεβρουαρίου, οι συμβεβλημένοι οπτικοί θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Έτσι κάθε ασφαλισμένος, θα μπορεί να προμηθεύεται τα γυαλιά οράσεως του από τον συμβεβλημένο οπτικό, ο οποίος θα εκτελεί τη «συνταγή» του συμβεβλημένου οφθαλμίατρου.

Το ποσό που θα καλύπτει ετησίως ο ΕΟΠΥΥ για οπτικά είδη ανέρχεται στα 47 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασής του, οι πάροχοι θα καλούνται να επιστρέφουν τη διαφορά ανάλογα με τον τζίρο τους.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!