Προστασία κύριας κατοικίας υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Προστασία κύριας κατοικίας υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

-Τι ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές

Η προστασία της κύριας κατοικίας εξακολουθεί να ισχύει για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, μέσω της υπαγωγής τους στον ν. 3869/2010.

Ο ν. 4469/2017 ρυθμίζει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή.

Από τον περασμένο Μάρτιο έως σήμερα έχουν λειτουργήσει 17 Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες.

Οι συμβολαιογράφοι γνωρίζουν αν ένα ακίνητο που εκπλειστηριάζουν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή όχι.

Οι βελτιώσεις που επέφερε ο νόμος Σταθάκη στον νόμο Κατσέλη δημιούργησαν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας για τη μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Για μια μεταβατική διετή περίοδο (2016-17) εξασφαλίστηκε καθεστώς προστασίας από την πώληση στεγαστικών δανείων σε funds σχεδόν για το σύνολο των δανειοληπτών.

Τι ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές. Σημειώνεται ότι αν δεν προκύψει συμφωνία στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού, ο οφειλέτης δικαιούται να ρυθμίσει τα χρέη του σε διμερές επίπεδο, απευθείας μαζί με τους πιστωτές του.

Η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών έως 50.000 ευρώ αφορά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αφού οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις έχουν χρέη έως αυτό το όριο.

Επιπρόσθετα, οι συνοφειλέτες και εγγυητές μπορούν και αυτοί να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη και να λάβουν προστασία του εισοδήματος και της πρώτης κατοικίας τους, εφόσον δεν έχουν επαρκή ικανότητα αποπληρωμής.


Σχολιάστε εδώ