Παροχές μητρότητας για μητέρες που υιοθετούν

Παροχές μητρότητας για μητέρες που υιοθετούν

Την επέκταση των παροχών μητρότητας στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο, όπως και στις παρένθετες αλλά και στις τεκμαιρόμενες (αυτές που αποκτούν τέκνο) μητέρες προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το επίδομα μητρότητας, που χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες, επιτρέποντας την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα 14 εβδομάδων, επεκτείνεται στις κυοφορούσες (φέρουσες / παρένθετες) γυναίκες και στις τεκμαιρόμενες αυτοαπασχολούμενες μητέρες καθώς και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο, ηλικίας έως δύο ετών.


Σχολιάστε εδώ