Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας: Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται

Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας: Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι για τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας, να προσκομίσουν άμεσα στο Τμήμα Εσόδων & Διαχείρισης Περιουσίας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, στο ισόγειο του Δημαρχείου επί της Λ. Δεκελείας 97, Ν. Φιλαδέλφεια, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

– Βεβαίωση περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας

– Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου περί μη χρήσης του ακινήτου

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων & Διαχείρισης Περιουσίας 213-2049026, 2132049024


Σχολιάστε εδώ