Έμεινε από καθαριότητα ο ΕΦΚΑ!

Έμεινε από καθαριότητα ο ΕΦΚΑ!

Βρωμάνε οι χώροι υγιεινής

Μόνο… υγιεινοί δεν είναι οι χώροι των ασφαλιστικών ταμείων, παρ’ όλο που έχουν άμεση σχέση με το Ταμείο Υγείας, όπως καταγγέλλουν με επιστολή τους προς τον διοικητή του ΕΦΚΑ οι πρόεδροι των Σωματείων Εργαζομένων (ΠΟΣΕ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΠΟΠΟΚΠ).

Όπως αναφέρουν, ο ΕΦΚΑ αδυνατεί να διεκπε­ραιώσει ακόμα και στοιχειώδεις λειτουργίες, όπως η καθαριότητα στους εργασιακούς χώρους, τους οποίους βέβαια επισκέπτο­νται και χιλιάδες ασφαλισμένοι. Από τις αρχές του χρόνου, μόλις 86 καθαρίστριες, ακόμα και δίωρης απασχόλησης, έχουν απομείνει για να κάνουν αυτό το έργο σ’ όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να καταφέρουν κάτι.

Δεν επαρκούν ούτε για τη διατήρηση του ελάχιστου ανεκτού επιπέδου καθαριό­τητας στους χώρους όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι υπάλληλοι να παίρνουν… τις σφουγγαρίστρες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Έτσι όμως μένει πίσω η δουλειά τους και οι ασφαλισμένοι αγανακτούν… Στις 11 Ιανου­αρίου η διοίκηση του ΕΦΚΑ δεσμεύθηκε να καταβάλει 3.000 ευρώ για να αγορα­σθούν υλικά καθαρισμού, αλλά ούτε αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αντίθετα, διεμήνυσε ότι ο διαγωνισμός για την πρόσληψη καθαριστριών θα ολοκληρωθεί το Πάσχα… και βλέπουμε!

Η συνέχιση της κατάστασης αυτής, υποστηρίζουν οι συνδικαλιστές, εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία εργαζομένων και ασφαλισμένων και καλούν τη διοίκηση να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα.


Σχολιάστε εδώ