Προσοχή στην αναγνώριση πλασματικών ετών από τον ΕΦΚΑ!

Προσοχή στην αναγνώριση πλασματικών ετών από τον ΕΦΚΑ!

Η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών εξακολουθεί να αποτελεί ευκαιρία για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν σε μικρότερη ηλικία και να μην επηρεαστούν από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας. Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 η αναγνώριση πλασματικών ετών αποκτά και μια άλλη ωφελιμότητα, καθώς ο πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται και στο ποσό της χορηγηθείσας σύνταξης.

α) Επίδραση στα όρια ηλικίας για ταχύτερη συνταξιοδότηση!
Παράδειγμα: Γυναίκα, μητέρα ανηλίκου, γεννημένη στις 10/8/1964, έχει μέχρι το 2011 4.500 ημέρες πραγματικής εργασίας. Πότε συνταξιοδοτείται;

Χωρίς αναγνώριση πλασματικών ετών
Εφόσον είναι γεννημένη το 1964, σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς, που δεν άλλαξε, συμπληρώνει τα 60 έτη μετά την 1/1/2013 και συνεπώς μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 67 ετών με πλήρη σύνταξη.

Επίσης, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών, αρκεί να έχει 100 ημέρες κάθε έτος, πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους (μείωση 30%).

Με αναγνώριση πλασματικών ετών
Εφόσον μέχρι το 2011 έχει 4.500 ημέρες εργασίας, μπορεί, για να συμπληρώσει τις απαιτούμενες 5.500, να αναγνωρίσει 1.000 ημέρες (τρία χρόνια και τέσσερις μήνες) σπουδές ή κενά ασφάλισης και με αναδρομική θεμελίωση το 2011 να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις ανηλίκου. Με κατοχύρωση το 2011, πριν από τον νέο νόμο, μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών. Επειδή όμως συ­μπληρώνει τα 52 έτη το 2016, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών με μειωμένη σύνταξη, με μείωση 30%.

Δηλαδή με αναγνώριση πλασματικών θα συνταξιοδοτηθεί, με μειωμένη μεν σύνταξη, αλλά 11 χρόνια περίπου νωρίτερα από το 67ο έτος.

β) Επίδραση στον νέο υπολογισμό του ποσού της σύνταξης
Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης με εξαγορά συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της εθνικής
σύ­νταξης όπως και της ανταποδοτικής.

Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά και αξιοποιούνται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (π.χ. χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας ή ανεργίας) συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση του ποσού της εθνικής σύνταξης, ενώ, αντίθετα, δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, δηλαδή δεν συνυπολογίζονται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

Ο διπλός ρόλος των πλασματικών ετών στη συνταξιοδότηση των νέων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ καθιστά την επιλογή της αναγνώρισης καθοριστική τόσο στη διαδικασία της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και στο τελικό ποσό της χορηγούμενης σύ­νταξης.

Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του δικαιώματός τους για εξαγορά και να ελέγχουν όλες τις παραμέτρους πριν αποφασίσουν την κατάθεση σχετικής αίτησης.


Σχολιάστε εδώ