Δωδεκανήσια αιτήματα

Δωδεκανήσια αιτήματα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ζητάει η κτηματογράφηση της Ρόδου, της Κω, της Κάρπαθου και της Καλύμνου να γίνει με βάση τις τελευταίες εγγραφές και την υφιστάμενη κατάσταση των ιδιοκτησιών και όχι εξ υπαρχής με νέες εγγραφές και δηλώσεις. Επίσης, ζητάει πριν την κατάργηση των κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου να συνταχθεί σχετική μελέτη από επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς των νησιών, λόγω του ότι το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, που θα συσταθεί, θα είναι το μοναδικό που θα λειτουργεί με τρία συστήματα καταγραφής ιδιοκτησίας και θα πρέπει να λειτουργεί αρμονικά καθώς και να προστεθεί και τμήμα αρχείου.


Σχολιάστε εδώ