Τι είναι και πώς λειτουργεί το Μητρώο Πολιτών!

Τι είναι και πώς λειτουργεί το Μητρώο Πολιτών!

Τέθηκε σε λειτουργία σήμερα (22 Ιανουαρίου 2018) το Μητρώο Πολιτών. Πρόκειται για το νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών, που θα συνδέει μεταξύ τους τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και δημοτολογίου όλης της χώρας και έχει στόχο να απαλλάξει τους πολίτες από την ταλαιπωρία της προσκόμισης εγγράφων από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας θα συνδέει online 1.036 υπη­ρεσίες ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες δημοτολογίου καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών και θα αποτελεί την κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία ε­ντάσσεται το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τις ληξιαρχικές πράξεις των ελλήνων πολιτών.

Χάρη σε αυτό, οι συναλλασσόμενοι θα απαλλαχθούν από την ταλαιπωρία να προ­σκομίζουν από υπηρεσία σε υπηρεσία αποσπάσματα ληξιαρχείου και πιστοποιητικά δημοτολογίου (πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και θανάτου), καθώς τα ληξιαρχικά γεγονότα του καθενός θα διατίθενται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!