Τα τεκμήρια, η Λωζάννη και η αδιαμφισβήτητη ελληνική κυριαρχία

Τα τεκμήρια, η Λωζάννη και η αδιαμφισβήτητη ελληνική κυριαρχία

Του
Κ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ομ. καθηγητή της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακαδημαϊκού


Πάνε περίπατο οι ισχυρισμοί της Τουρκίας

Κύριε Διευθυντά,
Αναδιφώντας τα τεκμήρια του ιστορικού παρελθόντος δεν εντόπισα ίχνος αμφισβήτησης της Συνθήκης της Λωζάννης, η οποία και ανήγαγε την Τουρκία ως ισχυρό κράτος της περι­οχής. Όσον αφορά το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, τόσο τα ιταλικά όσο και τα αγγλικά αρχεία πιστοποιούν ότι η ελληνική κυριαρχία υποκατέστησε την αντίστοιχη δική τους στο σύνολο των νήσων και των νησίδων της γεωγραφικής αυτής ζώνης. Επιπλέον, αποκάλυψα, από κοινού με τον φίλο και συνεργάτη μου κ. Ε. Χατζηβασιλείου, πως το ίδιο το τουρκικό υπουργείο των Εξωτερικών είχε ρητά επιβεβαιώσει, στις 6 Απριλίου του 1953, σε απάντηση επίσημου βρετανικού ερωτήματος, ότι η οροθετική γραμμή κυριαρχίας, την οποία είχε υιοθετήσει, συνέπιπτε με την α­ντίστοιχη ελληνική!


Σχολιάστε εδώ