Μαύρα τα μαντάτα από το ΙΟΒΕ

Μαύρα τα μαντάτα από το ΙΟΒΕ

Οι συνθήκες στο επιχειρείν επιδεινώθηκαν, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα το 2016-2017. Και μία από τις διαπιστώσεις είναι ότι το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που βρισκόταν το 2016 σε αρχικά στάδια επιχειρηματικής ενεργοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, υποχώρησε στο 5,7% (ήτοι 380.000 άτομα) από 6,7% (450.000) το 2015. Πρόκειται για μια από τις χαμηλότερες διαχρονικά επιδόσεις της χώρας, δεδομένου ότι την περίοδο 2003-2016 ήταν 6,9%!


Σχολιάστε εδώ