ΙΣΑ: Να παραταθεί η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών έως τη λήψη πτυχίου

ΙΣΑ: Να παραταθεί η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών έως τη λήψη πτυχίου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική συγκυρία, ζητά να παραταθεί η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών έως τη λήψη πτυχίου, με τον περιορισμό το χρονικό περιθώριο αυτό να μην υπερβαίνει χρονικά το ήμισυ του συνολικού χρόνου σπουδών.

Οι φοιτητές που υπερβαίνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν πλέον ασφαλιστική κάλυψη αλλά μόνο δικαίωμα να εξεταστούν ως κάτοχοι ΑΜΚΑ ως ανασφάλιστοι σε κρατικές δομές.

Η ίδια κάλυψη πρέπει να ισχύει και για τους έλληνες φοιτητές του εξωτερικού.


Σχολιάστε εδώ