Η φυσικοθεραπεία μπορεί να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ και να εξοικονομήσει πόρους

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ και να εξοικονομήσει πόρους

Στην πρώτη γραμμή φέρνουν τους φυσικοθεραπευτές τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το 2018 θα αυξηθούν οι φυσικοθεραπευτές στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να έρχονται εκείνοι πρώτοι σε επαφή με ασθενείς που εμφανίζουν μυοσκελετικά προβλήματα και όχι ο γιατρός. Η πολιτική εφαρμογή του απέδειξε την αξία του μέτρου στην αποσυμφόρηση του συστήματος και στην εξοικονόμηση πόρων και επελέγη ως μόνιμη παρέμβαση στο σύστημα Υγείας. Ανάλογες δυνατότητες υπάρχουν και στο ελληνικό σύστημα Υγείας, καθώς οι φυσικοθεραπευτές είναι υψηλού επιπέδου και μπορούν να αποτελέσουν τον προπομπό του συστήματος σε μία σειρά από προβλήματα Υγείας. Η εμπειρία δείχνει πως η επένδυση στη Φυσικοθεραπεία ωφελεί σοβαρά τα συστήματα Υγείας.

Τα παραπάνω ανέφεραν σε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) Πέτρος Λυμπερίδης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (ER – WCPT)
Sarah Bazin και ο αντιπρόεδρος Roland Craps.

Σύμφωνα με τους ομιλητές, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή αναβαθμίζεται στα συστήματα Υγείας όλων των προηγμένων χωρών. Τα τελευταία χρόνια, έχει διευρυνθεί και στην Ελλάδα το πεδίο δράσης των φυσικοθεραπευτών, με ανερχόμενο τον τομέα της παρηγορητικής θεραπείας.

Πέρα από τους γνωστούς τομείς (μυοσκελετικά, νευρολογικά, παιδιατρικά περιστατικά), η Φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται και σε άλλους ασθενείς με διάφορες παθήσεις, όπως ψυχιατρικές, ουρολογικές, καρδιολογικές, αναπνευστικές, γυναικολογικές, καθώς και στη Γηριατρική.
Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην Ελλάδα στον ρόλο του φυσικοθεραπευτή στην πρόληψη, όπως η πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωμένους, η πρόληψη κακώσεων σπονδυλικής στήλης σε χώρους εργασίας, η πρόληψη εκδήλωσης καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη.

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερίδη, ο φυσικοθεραπευτής έχει πολλά να προσφέρει σε τομείς που γνωρίζει πολύ καλά και ο ΠΣΦ έχει προωθήσει την γνώση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των περιπτώσεων ασθενών, με τα οκτώ επιστημονικά τμήματα που λειτουργεί.
Προϋπόθεση είναι το υπουργείο Υγείας να πειστεί για την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα του φυσικοθεραπευτή.

Σε πολλά κράτη, η φυσικοθεραπεία αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για τους ασθενείς σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Έχει αποδειχθεί πως επενδύοντας στη φυσικοθεραπεία κερδίζουν τα εθνικά συστήματα υγείας, καθώς δαπανούν πολύ λιγότερους πόρους για άλλες παροχές υγείας.

Οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες για την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης κίνησης και της λειτουργικής ικανότητας, για όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε περιπτώσεις που η κίνηση και η λειτουργικότητα απειλούνται από τη γήρανση, από τραυματισμό, από πόνο, από ασθένειες, από διαταραχές, από ειδικές καταστάσεις ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!