Και νέες μειώσεις στις συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό!

Και νέες μειώσεις στις συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό!

 

Με αγωνία ή ανησυχία περιμένουν το 2018 συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες κ.ά. Οι συνταξιούχοι κυρίως γιατί δεν γνωρίζουν πού θα καταλήξει η σύνταξή τους μετά τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων, τα αποτελέσματα του οποίου θα δουν το 2018 και θα τα υποστούν από 1-1-2019.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι συντάξεις αυτών που ο υπολογισμός είχε γίνει με το παλαιό σύστημα (πριν τον νόμο Κατρούγκαλου) θα υποστούν μειώσεις μετά τον επανυπολογισμό.

Το θέμα είναι σε ποιο ποσοστό θα μειωθεί η σύνταξη του καθενός και αυτό βέβαια προκαλεί τη μεγάλη και απόλυτα δικαιολογημένη αγωνία. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες κ.λπ., το μεγάλο θέμα σε σχέση με το Ασφαλιστικό είναι το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλουν. Κατ’ αρχάς, για πολλούς από αυτούς υπάρχουν δύο εκκρεμότητες, που έρχονται από το παρελθόν.

• Η πρώτη αφορά αυτούς που κατέβαλλαν εισφορές υψηλότερες από αυτές που έπρεπε να καταβάλλουν, αφού ο ΕΦΚΑ προσδιόρισε τις εισφορές με βάση το εισόδημα του 2015, που ήταν υψηλότερο από αυτό του 2016, με βάση το οποίο, σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να υπολογισθούν. Γι’ αυτούς υπάρχει θέμα επιστροφής των εισφορών που κατεβλήθησαν, καθ’ υπέρβαση της υποχρέωσής τους, μέχρι σήμερα, όμως δεν φαίνεται να προχωρούν διαδικασίες επιστροφής ή και συμψηφισμού με τις μελλοντικές υποχρεώσεις τους.

• Η δεύτερη εκκρεμότητα αφορά την υποχρέωση, από 1-1-2017, καταβολής εισφοράς για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ, οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί ακόμη από τον φορέα τους. Έτσι, λοιπόν, κάποια στιγμή, θα κληθούν να καταβάλουν τις πρόσθετες αυτές ασφαλιστικές εισφορές (όσοι ασφαλίζονται για επικούρηση και εφάπαξ), μαζί με τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές. Πέραν δε αυτού, για τις κατηγορίες αυτών των ασφαλισμένων είναι γνωστό ότι από 1-1-2018 θα υπάρξει μια αύξηση της κοινωνικοασφαλιστικής τους υποχρέωσης, αφού μεταβάλλεται και διευρύνεται η βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς. Κι αυτό διότι πλέον η εισφορά υπολογίζεται στο άθροισμα του εισοδήματος, που προέρχεται από τη δραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται με τις εισφορές που κατέβαλαν. Για το 2018 ο υπολογισμός γίνεται στο 85% του αθροίσματος, από δε το 2019 υπολογίζεται στο 100%.

Οπωσδήποτε για έναν ελεύθερο επαγγελματία αξία και σημασία έχει να έχει επικερδή δραστηριότητα, σ’ αυτό όμως συντείνει και το ύψος των υποχρεώσεων που δημιουργεί από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, που αν είναι υπέρογκες, δυστυχώς δημιουργούν αντικίνητρο όχι μόνο για τη διεύρυνση της επιχειρηματικότητας αλλά και για τη νόμιμη φορολόγηση αλλά και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι βέβαιο ότι το σύστημα προσδιορισμού και καταβολής εισφορών για τις κατηγορίες αυτές πρέπει να επανεξετασθεί, σε μια προοπτική εκλογίκευσης των υποχρεώσεων αλλά και δημιουργίας κινήτρων και όχι αντικινήτρων για την κοινωνική τους ασφάλιση.


Σχολιάστε εδώ