4,4 δισ. ευρώ διαγραφές «κόκκινων» δανείων

4,4 δισ. ευρώ διαγραφές «κόκκινων» δανείων

Κατά 8 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα «κόκκινα» δάνεια.

Και αυτό συνέβη λόγω της διαγραφής δανείων (άγνωστο για ποια αιτία) ύψους 4,4 δισ. ευρώ, της πώλησης δανείων λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ και της αποπληρωμής δανείων ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό «κόκκινων» δανείων, που φθάνει στο 66,5%, εντοπίζεται στα δάνεια που έχουν δοθεί σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες!

Στις άλλες κατηγορίες τα ποσοστά είναι τα εξής:
• στεγαστικά 43,4%,
• καταναλωτικά 53,2%,
• επιχειρηματικά 43,6%,
• μεγάλες επιχειρήσεις 24,5%,
• μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 59%.


Σχολιάστε εδώ