Ακριβό το τίμημα της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας…

Ακριβό το τίμημα της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας…

Στις 4 Μαρτίου 2012 το «ΠΑΡΟΝ» είχε δημοσιεύσει είδηση με τίτλο: «200.000.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλε η ΕΕ στο Καζίνο Πάρνηθας – Από το 1999 εισέπραττε 6 ευρώ για είσοδο αντί 15 που προβλέπεται». Και ακολουθούσε το παρακάτω κείμενο:

«Στη φάκα πιάστηκε η εταιρεία που έχει το Καζίνο της Πάρνηθας. Από το 1999 ‘‘έκλεβε’’ το ελληνικό Δημόσιο και κατ’ επέκταση την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραβιάζοντας οδη­γία που καθορίζει την τιμή του εισιτηρίου εισόδου στο Καζίνο.

Συγκεκριμένα ενώ έπρεπε να εισπράττει 15 ευρώ ανά άτομο, είχε κατεβάσει παράνομα το εισιτήριο στα 6 ευρώ.

Η κομπίνα, που απέβλεπε στον προσεταιρισμό μεγαλύτερης πελατείας, ήρθε στο φως έπειτα από προσφυγή του Καζίνου Λουτρακίου στην ΕΕ, που επικαλέστηκε λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ύστερα από έρευνα, που διεξήχθη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεβλήθη από την αρμόδια επιτροπή στο Καζίνο της Πάρνηθας πρόστιμο ύψους 200.000.000 ευρώ, το οποίο είναι άμεσα καταβλητέο.

Να σημειωθεί ότι το 51% των μετοχών της εταιρείας που έχει το Καζίνο της Πάρνηθας το κατέχει ο γνωστός μεγαλοεφοπλιστής κ. Λασκαρίδης, ο οποίος έχει και το ξενοδοχείο ‘‘Μεγάλη Βρεταννία’’. Το 49% το έχει το ελληνικό Δημόσιο».

Στις 22 Μαΐου 2012 η ΑΕ «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας» κατέθεσε αγωγή ενα­ντίον της εφημερίδας μας, με την οποία ζητούσε την καταβολή 150.000 ευρώ ως «χρηματική ικανοποίηση».

10.000 ευρώ από 150.000 που ζητούσε…
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο επιδίκασε στην ενάγουσα 20.000 ευρώ ως «χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης» από 150.000 ευρώ που ζητούσε.

Το Εφετείο, όμως, με την υπ’ αριθ. 1199/2017 απόφασή του επέβαλε την καταβολή στην ενάγουσα 10.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι «το Δικαστήριο κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της αναλογικότητας, ότι η εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη πρέπει να οριστεί στο ποσό των 10.000 ευρώ», επισημαίνοντας μάλιστα ότι «έσφαλε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με το να επιδικάσει στην ενάγουσα για χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, το ποσό των 20.000 ευρώ» με την υπ’ αριθ. 4015/2014 από­φασή του.

Πρόεδρος του Δικαστηρίου ήταν η κυρία Ισιδώρα Πόγκα, πρόεδρος Εφετών, και μέλη η Ελπίδα Σιμιτοπούλου και Μαρία Παπα­δημητρίου – εισηγήτρια, εφέτες, και γραμματέας η Φωτεινή Μπριντζίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να δικασθεί μέχρι τον δεύτερο βαθμό μια αγωγή πέ­ρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια… Με αυτή την ταχύτητα λειτουργεί η Δικαιοσύνη…


Σχολιάστε εδώ