Πλεονασματικός στα χαρτιά… ελλειμματικός στη συνείδηση της κοινωνίας!


Του
ΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δημοσιολόγου, Αντιπροέδρου
Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΙΚΑ
[email protected]


Προϋπολογισμός ΕΦΚΑ

Ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ για το 2018, που εγκρίθηκε μέσα στη βδομάδα που πέρασε από το ΔΣ του Ενιαίου Φορέα και που τόσα πολλά θετικά έχουν λεχθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για τον πλεονασματικό του χαρακτήρα, το μόνο πράμα που σηματοδοτεί ξεκάθαρα είναι τη βαθιά προσήλωση της κυβέρνησης στη σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή, με στόχο την επίτευξη πλεονασμάτων. Πλεονασμάτων, όμως, που δεν έχουν κανένα θετικό αντίκρισμα για τα εκατομμύρια των συνταξιούχων κι ασφαλισμένων της χώρας μας. Έτσι, παρότι προβλέπεται δημοσιονομικό πλεόνασμα 207 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή προϋπολογίζονται να δοθούν μόλις 80 εκατ. ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους για την πληρωμή του ΕΚΑΣ, όταν για το 2016 είχαν χορηγηθεί κάτι περισσότερο από 714 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 εκτιμάται ότι έχουν δοθεί 337 εκατ. ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για δραματικές προς τα κάτω διαφορές! Μόνο ως παρηγοριά στον άρρωστο μπορούν να χαρακτηριστούν τα 28 εκατ. ευρώ που χορηγούνται ως αντισταθμιστικά σε όσους χαμηλοσυνταξιούχους απωλέσουν οριστικά το ΕΚΑΣ από το νέο έτος!

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ενώ μιλάμε για πλεονασματικό προϋπολογισμό, έχουμε και πάλι για το 2018 το σπάσιμο του κουμπαρά που λέγεται ΑΚΑΓΕ (Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), από τον οποίο θα ενισχυθούν τα έσοδα του ΕΦΚΑ με 395 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων (όπως άλλωστε είχε ξανασυμβεί, με το ίδιο ακριβώς ποσό, και το 2017). Η δε συνολική κρατική επιχορήγηση για το 2018 φτάνει τα 14,73 δισ. ευρώ (το 2017 ήταν 15,11 δισ.), εκ των οποίων τα 9,43 δισ. ευρώ προβλέπονται για την πληρωμή των συντάξεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και τα 4,77 δισ. ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου. Τα συνολικά έσοδα (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιχορήγησης) που προϋπολογίζονται να εισρεύσουν στον ΕΦΚΑ θα είναι κατά τι μειωμένα σε σχέση με το 2017 και συγκεκριμένα στα 39,98 δισ. ευρώ, έναντι των 40,27 δισ. που ανέμεναν. Όσο δε για τις συνολικές δαπάνες, προβλέπονται κατά τι μεγαλύτερες σε σχέση με το 2017, αφού υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 39,95 δισ. ευρώ, έναντι 39,70 δισ. ευρώ που ήταν φέτος.

Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό και κάτι που μας τράβηξε την προσοχή ως παράδοξο, αφού στον προϋπολογισμό για το 2018 προβλέπεται μείωση στην είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,78% (σε σχέση με το 2017), κάτι που έρχεται σε σαφή αντίθεση με την προσδοκία που υπάρχει για την αναμενόμενη ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων που, όπως λέγεται, το υπουργείο Εργασίας έχει έτοιμη. Εφόσον, λοιπόν, πρόκειται να γίνει αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση, φυσιολογικό κι αναμενόμενο θα ήταν να υπάρξει αύξηση στην είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών κι όχι μείωση τους! Επιπρόσθετα, στον προϋπολογισμό έχει καταχωρηθεί η φιλόδοξη προσδοκία για την αύξηση των εσόδων από τις εργοδοτικές εισφορές στα 4,7 δισ. ευρώ. Και λέμε φιλόδοξη προσδοκία γιατί το 2017, ενώ αρχικά προβλέπονταν έσοδα από τις εργοδοτικές εισφορές 4,38 δισ. ευρώ, τελικά αυτή η προσδοκία θα κλείσει μειωμένη στα 4,27 δισ. ευρώ. Αξίζει πάντως να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι το 57,84% των συνολικών εσόδων του ΕΦΚΑ προέρχεται από επιχορηγήσεις, ενώ μόλις το 37,83% προέρχεται από τις εργοδοτικές κι εργατικές εισφορές. Η δε κινητή κι ακίνητη περιουσία του φορέα υπολογίζεται στα 8,695 δισ. ευρώ (με αποτίμηση 30/11/2017), χωρίς σ’ αυτήν να συμπεριλαμβάνονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας του ΝΑΤ, που δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί, ώστε να συμπεριληφθούν στη σχετική πρόβλεψη.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν προϋπολογισμό που είναι μεν πλεονασματικός στα χαρτιά, αλλά με πολλούς αστερίσκους ως προς τα τελικά του αποτελέσματα. Συνάμα, δεν διασφαλίζει σε καμιά περίπτωση την κλονισμένη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος, αφού δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη και προοπτική ως προς τη δημιουργία αποθεματικών, τουναντίον, γίνεται περαιτέρω αφαίμαξη του ΑΚΑΓΕ, ώστε να πληρωθούν οι σημερινοί συνταξιούχοι!


Σχολιάστε εδώ