Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Ανάρτηση

Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Ανάρτηση

Η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) είναι κορυφαία στιγμή στη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Με αυτή δημοσιοποιείται για δύο μήνες στα γραφεία κτηματογράφησης η καταγραφή των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης και η μετέπειτα επεξεργασία τους από νομικούς και τοπογράφους.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται σε όλους η δυνατότητα ελέγχου, επιβεβαίωσης ή και διόρθωσης τυχόν λαθών. Στην ανάρτηση συμμετέχουν κατ’ αρχάς όσοι έχουν δηλώσει την ιδιοκτησία τους, όμως και οι δικαιούχοι, που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι τότε, έχουν μια ακόμη ευκαιρία να καταγράψουν το δικαίωμά τους και να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.


Σχολιάστε εδώ