Η καταβολή του Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους!

Η καταβολή του Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους!

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος, για την καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, η οποία θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα:
Α) Mέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».
Β) Mέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών.
Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 21/12/2017 μέχρι 11/01/2018 κατά τις ημερομηνίες 21, 22, 27, 28, 29/12/2017 & 3, 4, 8, 9, 10, 11/01/2018 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκαταστημάτων…


Σχολιάστε εδώ