1.313.148 νοικοκυριά  θα κάνουν Χριστούγεννα…

1.313.148 νοικοκυριά θα κάνουν Χριστούγεννα…

…χάρη στο κοινωνικό μέρισμα που θα πάρουν, από τη στιγμή που ε­γκρίθηκε η αίτηση που είχαν υποβάλει. Τα νοικοκυριά αυτά αντιστοιχούν σε 3.249.000 δικαιούχους, ήτοι το 30% του πληθυσμού της χώρας. Το μέσο ποσόν που θα δοθεί στους δικαιού­χους είναι 554 ευρώ και η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 727 εκατ. ευρώ.


Σχολιάστε εδώ