Κατόρθωμα…

Κατόρθωμα…

Το 2017 οι έμμεσοι φόροι ανήλθαν στο 15,1% του ΑΕΠ, που είναι το υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας δεκαετίας, οι δε άμεσοι φόροι έπεσαν στο 11,4%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό από το 2014!
Αποτέλεσμα, οι άμεσοι φόροι φέρνουν 17,589 δισ. ευρώ το 2017 έναντι 19,249 δισ. το 2016, ήτοι μείον 1,66 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ακόμη και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης αυξήθηκε! Το 2016 εισπράχθηκαν 999 εκατ. και το 2017 ο στόχος είναι 1,114 δισ. ευρώ.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!