Ένα βήμα πριν από τη φτωχοποίηση 700.000 Έλληνες!

Ένα βήμα πριν από τη φτωχοποίηση 700.000 Έλληνες!

Τόσο πολύ έχουν πετύχει τα Μνημόνια και οι πολιτικές και της σημερινής κυβέρνησης, που αυξήθηκε σε μεγάλο ποσοστό η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, την οποία κάποιοι δεν συμπαθούν πολύ. Και αυτό προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα της «διαΝΕΟσις».

Βασική αιτία είναι η αύξηση της ανεργίας, ιδίως στις νεότερες ηλικίες, και η εισοδηματική ανισότητα, που αυξάνεται από το 2009 και μετά. Και είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος φτωχοποίησης ή αποκλεισμού ενός πολύ σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού –περίπου 700.000 άνδρες και γυναίκες–, που θεωρείτο μεσαία τάξη.

Επίσης, αυξάνεται ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και ο αντίστοιχος κίνδυνος για τις παραγωγικές ηλικίες, ενώ τεράστια είναι η αύξηση του κινδύνου και για τους νέους από 16 έως 24 ετών!


Σχολιάστε εδώ