Ποιο θα είναι το μέλλον των συντάξεων;

Ποιο θα είναι το μέλλον των συντάξεων;

Με αφορμή τη νέα αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού μας συστήματος, η εθνική σύνταξη θα αποτελέσει τον κορμό της συνταξιοδοτικής παροχής και θα εξα­ντλεί σε μεγάλο βαθμό την υποχρέωση του κράτους απέναντι στους ασφαλισμένους.

Τόσο η ανταποδοτική όσο και η επικουρική καθώς και το εφάπαξ θα αποτελέσουν δυνητικά παροχές, οι οποίες πιθανότατα θα ενοποιηθούν και θα υπόκεινται στην κεφαλαιοποιητική λογική, που ήδη τις διέπει ως χωριστές παροχές.

Με λίγα λόγια, θα εξαρτώνται απόλυτα από την καταβολή και την απόδοση των ατομικών εισφορών, χωρίς κρατική στήριξη.

Έτσι, εάν λάβουμε υπόψη μας το επίπεδο των εργασιακών σχέσεων και τις σημερινές αμοιβές, το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο. Αναμφισβήτητα, αυτό αφορά και τους σημερινούς συνταξιούχους, αφού οι εισφορές των εργαζομένων χρηματοδοτούν τις δικές τους συντάξεις.


Σχολιάστε εδώ