Πέταξε το επίδομα…

Πέταξε το επίδομα…

…για 13.500 οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά που έχουν εισόδημα άνω των 34.000 ευρώ, ενώ από τις 803.000 οικογένειες που δικαιούνται οικογενειακά επιδόματα οι 735.000 έχουν κάποια αύξηση. Αναλυτικά:

• 32.000 οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά που προέρχονται από τη μεσαία εισοδηματική κλίμακα έχουν μειώσεις από 6 έως και 37 ευρώ τον μήνα.
• 22.500 οικογένειες με τρία και άνω παιδιά που προέρχονται από την τρίτη εισοδηματική κλίμακα χάνουν από 45 μέχρι 53 ευρώ τον μήνα.
• 668.500 οικογένειες που έχουν ένα ή δύο παιδιά κερδίζουν από 57% έως και 110%.


Σχολιάστε εδώ