Κτηματολογικό γλωσσάρι: Απαλλοτρίωση

Κτηματολογικό γλωσσάρι: Απαλλοτρίωση

Απαλλοτρίωση είναι η αναγκαστική μεταβίβαση της κυριότητας ακίνητης περιουσίας στο κράτος για κοινωφελείς σκοπούς. Δηλαδή, όταν το κράτος παίρνει, π.χ., ένα χωράφι από κάποιον ιδιώτη για να το εκμεταλλευτεί για κάποιον κοινό σκοπό. Έπειτα, αφού το πάρει, δίνει στον (πρώην) ιδιοκτήτη κάποια χρηματική αποζημίωση ή του παραχωρεί κάποιο άλλο ακίνητο, αντίστοιχης αξίας.

Η απαλλοτρίωση, π.χ., μπορεί να γίνει για να περάσει ένας δρόμος. Αν δεν γινόταν, δεν θα μπορούσαν να χτιστούν δρόμοι, παρά μόνο από τα σημεία που το Δημόσιο είναι μοναδικός ιδιοκτήτης. Ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι της χρηματικής αποζημίωσης και το ύψος αυτής καθορίζονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.


Σχολιάστε εδώ