ΤΟ 2019, ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ!

ΤΟ 2019, ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ!

Από το 2019, πιθανόν ν’ αλλάξει πάλι, η βάση υπολογισµού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών. Θα υπολογίζονται επί του 100% του ακαθάριστου εισοδήµατος, δηλαδή επί ολόκληρου του καθαρού εισοδήµατος μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές.


Σχολιάστε εδώ