Οι εισφορές του ΕΦΚΑ…

Οι εισφορές του ΕΦΚΑ…

Ασφαλιστικές εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία θα καταβάλουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί ή ακόμη και συνταξιούχοι λάβουν αμοιβή με απόδειξη δαπανών, όπως προβλέπει διάταξη νόμου που καταρτίζει το υπουργείο Εργασίας. Ενάμιση χρόνο μετά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου) και ενώ οι πληρωμές με απόδειξη δαπάνης έχουν σε πολλές περιπτώσεις υποκαταστήσει τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, το αρμόδιο υπουργείο ετοιμάζει διάταξη, βάσει της οποίας σε όλες τις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης θα καταβάλλεται εισφορά 20% υπέρ ΕΦΚΑ (κύρια ασφάλιση) και 6,95% υπέρ υγείας (ΕΟΠΥΥ), που θα εισπράττεται από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.


Σχολιάστε εδώ