Κερδισμένοι οι πολίτες από τη διαλειτουργικότητα

Κερδισμένοι οι πολίτες από τη διαλειτουργικότητα

Αφού αναφερθήκαμε στη χρησιμότητα των γεωχωρικών δεδομένων, συνάντηση εργασίας για την ανταλλαγή τους πραγματοποιήθηκε, προ δεκαημέρου, στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, μεταξύ στελεχών του Κτηματολογίου και του δήμου. Εκεί εκτέθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο φορέων σε σχέση με την ανταλλαγή πλήθους χωρικών δεδομένων, μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι δύο πλευρές, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, πλήθος γεωχωρικών δεδομένων.
Έτσι, θα επιδιωχθεί, για πρώτη φορά, η διαλειτουργικότητα μεταξύ του Κτηματολογίου και ενός φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω της διασύνδεσης των συστημάτων τους, προς όφελος του πολίτη.


Σχολιάστε εδώ