Τα ΕΛΠΕ στις 100 κορυφαίες <br>ενεργειακές εταιρείες στον κόσμο!

Τα ΕΛΠΕ στις 100 κορυφαίες
ενεργειακές εταιρείες στον κόσμο!

«Εμφατικά παρών στο εγχείρημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ελλάδας δηλώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», όπως υποστήριξε στην ομιλία του στο ετήσιο Συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017» ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, προσθέτοντας ότι στην κατεύθυνση αυτή ο Όμιλος υλοποιεί έναν μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό, που είναι προσανατολισμένος στον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, μέσω και της αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

Το γεγονός ότι μετά τη διεθνή συγκριτική αξιολόγηση των ισχυρών επιδόσεων της τριετίας ο Όμιλος συμπεριλήφθηκε στις 100 κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως (TOP 100 GLOBAL ENERGY LEADERS), σύμφωνα με την κατάταξη της Reuters Thomson για το 2017, δικαιώνει τις επιλογές του αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Ομίλου.

Σύμφωνα με τον κ. Τσοτσορό, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου στηρίζεται στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών αλλά και στην ανάπτυξη των συμμετοχών στους κλάδους φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και ΑΠΕ. Παράλληλα, δρομολογεί σειρά προγραμμάτων για την έγκαιρη και διαρκή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας, υλοποιώντας έτσι τον βασικό στρατηγικό στόχο για ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Σχολιάστε εδώ