Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης
Εγκεφαλικών Επεισοδίων στο ΙΑΣΩ General

Η Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων του ΙΑΣΩ General είναι μία από τις ελάχιστες οργανωμένες και άρτια εξοπλισμένες Μονάδες σε όλη τη χώρα. Ανήκει στο διεθνές δίκτυο SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke), στο οποίο συμμετέχουν μόνο κέντρα που πιστοποιημένα τηρούν αυστηρά υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, διαθέτοντας την απαιτούμενη υποδομή και το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Λειτουργεί σε 24ωρη βάση και στελεχώνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους νευρολόγους, καθώς και άρτια καταρτισμένους νοσηλευτές, οι οποίοι σε συνεργασία με ιατρούς εμπλεκόμενων ειδικοτήτων προσφέρουν ταχεία διάγνωση, καθώς και ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη θεραπεία.
Εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι αντιμετώπισης, που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του κλινικού οφέλους για τον ασθενή. Παράλληλα, η άρτια εξοπλισμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής διασφαλίζει την αυξημένη ιατρονοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα.

Διάγνωση και θεραπεία
Ο ασθενής με πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά την άφιξή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΙΑΣΩ General αξιολογείται με ταχείς ρυθμούς για την εξακρίβωση ύπαρξης εγκεφαλικού. Νοσηλευτές με μακρόχρονη εμπειρία στα επείγοντα περιστατικά παραλαμβάνουν τον ασθενή και ενεργοποιούν την Ιατρική Ομάδα Εγκεφαλικών. Ειδικός νευρολόγος αναλαμβάνει την άμεση κλινική αξιολόγηση του ασθενούς, ενώ σε συνεργασία με έμπειρους ακτινολόγους και με τη βοήθεια αξονικής ή/και μαγνητικής τομογραφίας προσδιορίζεται η έκταση της βλάβης στον εγκέφαλο.

Η άρτια οργάνωση της Μονάδας και ο άριστος συντονισμός της διεπιστημονικής ιατρικής της ομάδας συντελούν, ώστε το περιστατικό να αξιολογείται πλήρως μέσα σε 45-60 λεπτά, όπως απαιτεί η σύγχρονη διεθνής ιατρική πρακτική.

Εντός 3 ωρών από την εγκατάσταση των συμπτωμάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί ενδοφλέβια χορήγηση ειδικού θρομβολυτικού φαρμάκου (Actilyse r-tPA), το οποίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαλύει το θρόμβο και αποκαθιστά τη φυσιολογική αιμάτωση του εγκεφάλου. Εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα ενεργειών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες AHA/ASA 2013-2015, προσδιορίζεται η ασφάλεια χορήγησης του φαρμάκου και οι πιθανότητες ευνοϊκής έκβασης για τον ασθενή.

Εντός 6 ωρών από την εγκατάσταση των συμπτωμάτων, μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος της μηχανικής θρομβεκτομής για τη διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την ενδοφλέβια θρομβόλυση τις πρώτες 4,5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων σε ασθενείς με βαρύ εγκεφαλικό (NIHSS>6) λόγω απόφραξης μεγάλου αγγείου και ως μόνη θεραπεία όταν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χορήγηση του θρομβολυτικού φαρμάκου ή λόγω καθυστερημένης προσέλευσης. Η θρομβεκτομή αποτελεί την τελευταία θεραπευτική εξέλιξη για την αντιμετώπιση των σοβαρών εγκεφαλικών επεισοδίων με την οποία επιτυγχάνεται διάνοιξη στο 70-80% των περιπτώσεων.

Τεστ Αναγνώρισης πιθανού Εγκεφαλικού Επεισοδίου
(Τροποποιημένο τεστ Cincinnati Pre-hospital Stroke Scale)
Τα συμπτώματα του εγκεφαλικού μπορούν να αναγνωριστούν ΑΠΛΑ ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1. Άκρα
Βάλτε τον ασθενή με πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο να σηκώσει και τα δύο χέρια ψηλά με τις παλάμες προς τα πάνω και τα μάτια κλειστά.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ: Και τα δύο χέρια κινούνται το ίδιο ή καθόλου.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ: Ένα από τα δύο είναι πιο αδύναμο και πέφτει.

2. Πρόσωπο
Βάλτε τον ασθενή να χαμογελάσει.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ: Και οι δύο πλευρές του προσώπου κινούνται το ίδιο.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ: Μία από τις δύο κινείται λιγότερο ή καθόλου, το στόμα έχει «στραβώσει».

3. Λόγος
Βάλτε τον ασθενή να πει μια φράση όπως: «Γύρισα σπίτι από τη δουλειά».
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ: Επαναλαμβάνει σωστά χωρίς να ψευδίζει.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ: Δεν επαναλαμβάνει σωστά, ψευδίζει, χρησιμοποιεί λάθος λέξεις/φθόγγους ή δε μιλά καθόλου.

4. Άμεσα
Αν παρατηρήσετε κάποιο από τα προηγούμενα συμπτώματα, μην καθυστερείτε, επικοινωνήστε άμεσα με μία εξειδικευμένη Μονάδα.

• Αν ένα από τα παραπάνω συμπτώματα είναι παθολογικό, η πιθανότητα ο ασθενής να έχει εγκεφαλικό είναι 72%.

• Αν περισσότερα από ένα είναι παθολογικά, η πιθανότητα για εγκεφαλικό είναι >85%.
Η Μονάδα διαθέτει ειδική γραμμή 24ωρης επικοινωνίας, τηλ. 210 6502700, η οποία υποστηρίζεται από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να δίνει οδηγίες για τη σωστή αναγνώριση των συμπτωμάτων.


Σχολιάστε εδώ