Ακυρώθηκαν από το ΣτΕ οι αποφάσεις
της Επιτροπής Αξιολόγησης των Δικηγόρων

-Δικαιώθηκαν οι πτυχιούχοι Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως των πτυχιούχων της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τα πτυχία των οποίων με διοικητικές πράξεις του ΔΟΑΤΑΠ έχουν κριθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα προς τα πτυχία των νομικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφαση της επταμελούς σύνθεσης του Γ’ Τμήματος, ακύρωσε τις αποφάσεις της «Επιτροπής Αξιολόγησης», για νόμιμη κρίση, αφού σύμφωνα με τις διοικητικές πράξεις του ΔΟΑΤΑΠ, τα πτυχία τους έχουν κριθεί για την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους με τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων. Ακόμα επέβαλε, ως είναι ευνόητο, τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων που σημαίνει ότι η «Επιτροπή Αξιολόγησης» θα υποχρεωθεί στην καταβολή της.

Εκείνο, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι αποφάσεις αυτές, ενώ είναι κόλαφος για την «Επιτροπή των Δικηγόρων» αφού σημαίνει ότι οι νομικοί που πρέπει να είναι στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης, λειτούργησαν χωρίς «νόμιμη κρίση».

Όταν μάλιστα υπήρχε και σχετική γνωμοδότηση καθηγητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εμπεριείχε πλήρη αιτιολόγηση. Από τα αποτελέσματα μάλιστα των δικηγορικών εκλογών προκύπτει ότι οι πρωταγωνιστές αυτής της στρεψοδικίας αποδοκιμάστηκαν και από το εκλογικό Σώμα των δικηγόρων.


Σχολιάστε εδώ