Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Αναδασμός

Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Αναδασμός

Αναδασμός ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία η αρμόδια κρατική αρχή (π.χ., το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) αποσπά όλες τις ιδιοκτησίες γης ενός καθορισμένου τόπου από τους κατόχους τους, χαράσσει νέα όρια στο εσωτερικό τους και τελικά τις αναδιανέμει μεταξύ των πρότερων ιδιοκτητών, με νέους τίτλους κυριότητας και με τη μορφή ενός ενιαίου αγροτεμαχίου.

Αποτελεί μια μέθοδο που εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε αγροτικές περιοχές, με σκοπό τον εξορθολογισμό και την τόνωση της γεωργικής παραγωγής. Σπανιότερα εφαρμόζεται και σε αστικές περιοχές για λόγους ρυμοτομίας. Παλαιότερα ο όρος χρησιμοποιούνταν επίσης για την παραχώρηση σε ιδιοκτήτες τίτλων κυριότητας επί κρατικής ή απαλλοτριωμένης γης.


Σχολιάστε εδώ