Δείκτης Ασθενείας

Δείκτης Ασθενείας

Υπότιτλος: Αξιολόγηση της εμπειρίας του πάσχοντος από την ασθένεια.

Μετάφραση – Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Ο  ∆είκτης  Ασθενείας  είναι   ένα  εργαλείο  με  το  οποίο  ο ίδιος ο ασθενής αξιολογεί την εμπειρία της  νόσου  του. Μια ασθένεια, ωστόσο, δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που αναλαμβάνουν την περίθαλψή του και –πρωτίστως– το φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Το παρόν εγχειρίδιο αναλύει τους δείκτες ασθενείας από τις τρεις αυτές πλευρές και επισημαίνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους: δείχνει μ’  αυτόν τον τρόπο ότι η ποιότητα ζωής του ασθενούς δεν είναι μια παράμετρος μονοδιάστατη, αλλά –αντίθετα– επηρεάζει και επηρεάζεται από όλους τους εμπλεκόμενους στη ζωή του ανθρώπου που πάσχει.

Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα μιας ερευνητικής δουλειάς που μετράει αρκετά χρόνια, και απευθύνεται σε ασθενείς, συγγενείς και επαγγελματίες υγείας που θέλουν  να  έχουν μια πληρέστερη και περισσότερο τεκμηριωμένη γνώση του τι ακριβώς συνιστά η σχετιζόμενη με την υγεία  ποιότητα ζωής.

ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις

ISBN: 978-960-452-254-5


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!