Πώς θα πάρουν “επιστροφή”οι δικαιούχοι των κρατήσεων υγείας στις συντάξεις…

Πώς θα πάρουν “επιστροφή”οι δικαιούχοι των κρατήσεων υγείας στις συντάξεις…

…χηρείας, τις εκκρεμείς και τις συντάξεις σε αναστολή

Συμφωνα με τις αποφασεις του Ε.Φ.Κ.Α.:

1. Στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων που δικαιούνται διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το <επίμαχο> χρονικό διάστημα, τα ποσά αυτά αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμής – εκκαθάρισης συντάξεων, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του κληρονομικού δικαιώματος.

2. Στις περιπτώσεις συνταξιούχων των οποίων, η σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017 δεν καταβλήθηκε είτε για το λόγο ότι η καταβολή σύνταξης βρισκόταν σε αναστολή είτε επειδή έληξε το δικαίωμα σε σύνταξη (π.χ. αναπηρίας) και εκκρεμεί αίτημα παράτασης ή επαναχορήγησης σύνταξης και με την προϋπόθεση, ότι, υπάρχει δικαίωμα σε επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016, τα δικαιούμενα ποσά θα χορηγηθούν από τις υπηρεσίες πληρωμής – εκκαθάρισης συντάξεων μετά από αίτηση των συνταξιούχων.

3. Για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και των οποίων η πληρωμή της σύνταξης θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2018 και μετά, εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησης ανατρέχει σε χρονικό διάστημα έως 30/6/2016, ο υπολογισμός των ποσών που θα παρακρατηθούν, για εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα υπολογιστεί σύμφωνα με το <επίμαχο> διάστημα και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβληθούν με τη χορήγηση των αναδρομικών ποσών συντάξεων κατά την πρώτη πληρωμή – εκκαθάριση της σύνταξης.

4. Δεν υφίσταται θέμα επιστροφής διαφοράς ποσών στις περιπτώσεις συντάξεων που δεν είχαν υποστεί τις μειώσεις των προαναφερόμενων διατάξεων λόγω ρητής εξαίρεσής τους από τη νομοθεσία, στις περιπτώσεις, για τις οποίες επεστράφησαν στους δικαιούχους ποσά εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που είχαν αχρεωστήτως παρακρατηθεί (π.χ., διπλοσυνταξιούχους, ή εργαζόμενους συνταξιούχους), στις περιπτώσεις για τις οποίες, ο υπολογισμός της εισφοράς κλάδου ασθένειας γινόταν επί ποσού από το οποίο είχαν ήδη αφαιρεθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις των σχετικών διατάξεων καθώς και για τις περιπτώσεις, που είχε επιστραφεί, διαφορά ποσών εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης με οποιοδήποτε τρόπο.


Σχολιάστε εδώ