Ποιοι οφειλέτες θα δουν το όνομα και το Α.Φ.Μ. τους στις λίστες της Α.Α.Δ.Ε.!

Ποιοι οφειλέτες θα δουν το όνομα και το Α.Φ.Μ. τους στις λίστες της Α.Α.Δ.Ε.!

Το όνομά τους θα δουν να φιγουράρει στο διαδίκτυο οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία και στον Ε.Φ.Κ.Α. Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει τις νέες λίστες με τους μεγάλο-οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων και των εφοριών.

Οι νέες λίστες θα είναι κοινές, για όσους χρωστούν σε εφορίες και ταμεία και θα αναγράφουν το σύνολο των οφειλών κάθε φορολογούμενου στη φορολογική διοίκηση και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.).


Πρίν, τα ονοματά τους, βγούν στη φόρα θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία! 


Στη λίστα θα περιληφθούν, οι φορολογούμενοι και οι ασφαλισμένοι που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ταμεία και φορολογική διοίκηση άνω των 150.000 ευρώ, περιλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ήδη αποστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τα στοιχεία, για τους μεγάλο-οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων και μετά από μια σύντομη επεξεργασία θα συνδυαστούν με τα στοιχεία, για τους μεγαλοοφειλέτες της φορολογικής διοίκησης και θα αναρτηθούν στη συνέχεια στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε..

Οι οφειλέτες πριν βγουν τα στοιχεία τους στη <φόρα>, θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Τουλάχιστον,  8 μέρες πριν από τη δημοσιοποίηση των λιστών θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση με την οποία θα καλούνται, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτωση. Ουσιαστικά θα έχουν μια ευκαιρία να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους.


Σχολιάστε εδώ